NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7518 (013439)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb.

NORMA vydána dne 1.10.2000

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7518
: 013439
: 59824
: 1.10.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7518 (013439):

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro označování, značky a zjednodušené zobrazování demolic a přestaveb ve výkresech stavební části projektů a ve výkresech sestav dílců. Uvedená zobrazení se týkají půdorysů. Pohledy a řezy se však mohou kreslit obdobně.