NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7380-1 (021145)

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7380-1
: 021145
: 90233
: 1.3.2012
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7380-1 (021145):

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem se závity od M3 do M16 včetně, výrobní třídy A a s omezenou zatížitelností v souladu s tabulkou 3. Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od této mezinárodní normy, mají být vybrány z existujících mezinárodních norem, např. ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1 a ISO 4759-1