NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7093-2 (021727)

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 2: Výrobní třída C.

NORMA vydána dne 1.8.2001

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7093-2
: 021727
: 62240
: 1.8.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7093-2 (021727):

Tato část ISO 7093 stanovuje znaky plochých kruhových podložek velké řady, výrobní třídy C, v třídě tvrdosti 100 HV a jmenovitých velikostech (jmenovitých průměrech závitů) s rozsahem od 3 mm do 36 mm.