NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7083 (013138)

Technické výkresy - Značky pro geometrické tolerování - Tvary a rozměry.

NORMA vydána dne 1.12.1996

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7083
: 013138
: 20779
: 1.12.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 7083 (013138):

Norma stanoví tvary a rozměry doporučené pro značky užívané k označování geometrických tolerancí na výkresech tak, aby byly zachovány určité poměry mezi rozměry značek a velikostí písma použitého pro kótování. Norma uvádí příklady tvarů značek, tabulky doporučených rozměrů a příklady písma typu B. Norma nahrazuje čl.3 přílohy ČSN 01 3137 z 19.5.1981