NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 7029 (011631)

Akustika - Práh slyšení zvuku vedeného vzduchem, s ohledem na věk a pohlaví otologicky normálně vyvinutých osob (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 7029
: 011631
: 502205
: NEPLATNÁ
: 1.7.2017
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN