NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6789 (230780)

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality a postupy při rekalibraci. (Platnost do 31.3.2018).

NORMA vydána dne 1.1.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6789
: 230780
: 71954
: NEPLATNÁ
: 1.1.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN