NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 659 (461034)

Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 659
: 461034
: 84466
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN