NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6520-1 (050005)

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování.

NORMA vydána dne 1.1.2008

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6520-1
: 050005
: 80286
: 1.1.2008
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6520-1 (050005):

Tato část ISO 6520 bude sloužit jako podklad pro přesnou klasifikaci a popis vad ve svarech. Typy vad jsou definovány společně s vysvětleními a v nutných případech i s vyobrazeními, aby se zabránilo jakémukoliv nedorozumění. Metalurgické vady zde nejsou zahrnuty. Jiný systém pro označování vad podle ISO/TS 17845 je přijatelný. Příloha B uvádí vztah mezi stávající klasifikací vad podle ISO 6520-1 a systémem označování podle ISO/TS 17845.