NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.

NORMA vydána dne 1.8.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6507-3
: 420374
: 505623
: 1.8.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6507-3 (420374):

Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Vickerse ve smyslu ČSN EN ISO 6507-2. Podrobně uvádí všechny podmínky, které je nutno dodržet při výrobě referenčních tvrdoměrných destiček, a které zároveň slouží k ověřování jejich správnosti. Dále popisuje všechny požadavky, kterým musí vyhovět kalibrační přístroj a všechny jeho složky, včetně vnikacího tělesa a měřicího systému. Popisuje postup kalibrace a způsob stanovení homogenity tvrdosti