NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6433 (013108)

Technická dokumentace produktu - Odkazy částí.

NORMA vydána dne 1.1.2019

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6433
: 013108
: 506429
: 1.1.2019
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6433 (013108):

Technická norma ČSN EN ISO 6433 stanovuje pravidla pro uvádění odkazů částí produktu v zobrazení sestavy, např. na výkresu sestavy, aby bylo možno identifikovat jednotlivé části (součásti) v souvisejícím seznamu částí. Dále jsou uvedeny pravidla pro uvádění množství identických částí a uvádění odkazů částí se společnou odkazovou čarou