NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6414 (013510)

Výkresy výrobků ze skla.

NORMA vydána dne 1.9.1997

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6414
: 013510
: 26025
: NEPLATNÁ
: 1.9.1997
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN