NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6412-3 (013245)

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech.

NORMA vydána dne 1.9.1997

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6412-3
: 013245
: 26027
: NEPLATNÁ
: 1.9.1997
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN