NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6412-2 (013245)

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení.

NORMA vydána dne 1.3.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6412-2
: 013245
: 512141
: 1.3.2021
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6412-2 (013245):

Norma ČSN EN ISO 6412-2 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na izometrické zobrazení. Izometrické zobrazení se používá pro zřetelnější znázornění základních prvků ve třech rozměrec