NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6410-2 (013213)

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky.

NORMA vydána dne 1.3.1998

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6410-2
: 013213
: 50795
: 1.3.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6410-2 (013213):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-2:1996. Evropská norma EN ISO 6410-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6410-2:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN EN) ISO 6410 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Závitové vložky a Část 3: Zjednodušené zobrazování. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 6410 stanoví metody zobrazení závitových vložek v technických výkresech. Obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zobrazování, kapitolu 4 - Označování a kótování a normativní přílohu ZA. ČSN EN ISO 6410-2 (01 3213) byla vydána v březnu 1998