NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6410-1 (013213)

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně.

NORMA vydána dne 1.3.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6410-1
: 013213
: 50796
: 1.3.1998
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6410-1 (013213):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-1:1996. Evropská norma EN ISO 6410-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6410-1:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN EN) ISO 6410 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Závitové vložky a Část 3: Zjednodušené zobrazování. Tato první část (ČSN EN) ISO 6410 stanoví metody zobrazení závitů šroubů a závitových částí na technických výkresech. Obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zobrazování, kapitolu 4 - Označování a kótování závitových částí, informativní přílohu A a normativní přílohu ZA. ČSN EN ISO 6410-1 (01 3213) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN ISO 6410 (01 3213) z prosince 1993