NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6284 (013405)

Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek.

NORMA vydána dne 1.10.2000

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6284
: 013405
: 59823
: 1.10.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 6284 (013405):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody předepisování mezních odchylek ve výkresech stavebních konstrukcí.