NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 6185-3 (320842)

Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším.

NORMA vydána dne 1.11.2014

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 6185-3
: 320842
: 96262
: NEPLATNÁ
: 1.11.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN