NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 5667-13
: 757051
: 89523
: 1.11.2011
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5667-13 (757051):

V této části ISO 5667 je uveden návod pro odběr vzorků čistírenských a vodárenských kalů i kalů pocházejících z průmyslových procesů. Návod lze aplikovat na všechny druhy kalů produkovaných těmito provozy a také na kaly podobných vlastností, jako jsou např. kaly ze septiků. Je zde uveden i návod k návrhu programu odběru vzorků a způsobů odběru vzorků