NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5577 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník.

NORMA vydána dne 1.4.2018

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN ISO 5577
: 015005
: 503902
: 1.4.2018
: 100
: 331 g (0.73 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5577 (015005):

Tento dokument definuje termíny používané v nedestruktivním zkoušení ultrazvukem a vytváří společný základ pro normy a obecné použití. Tento dokument neobsahuje termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array