NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5458 (014441)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace.

NORMA vydána dne 1.12.2020

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 5458
: 014441
: 509466
: 1.12.2020
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5458 (014441):

Tento dokument stanoví doplňková pravidla k ISO 1101, která mají být použita pro specifikaci pole prvků, a stanoví pravidla pro kombinování jednotlivých specifikací, pro geometrické specifikace například použití značek POLOHA, SOUMĚRNOST, PROFIL ČÁRY a PROFIL PROVRCHU, stejně jako PŘÍMOST (v případě, že tolerované prvky jsou jmenovitě souosé) a ROVINNOST (v případě, kde jsou tolerované prvky jmenovitě koplanární), jak je uvedeno v příloze C. Tato pravidla platí, pokud je soubor tolerančních polí seskupen společně s omezeními umístění nebo orientace, pomocí modifikátorů CZ, CZR nebo SIM. Tento dokument se nevztahuje na použití specifikace pole prvků při použití požadavku minima a maxima materiálu (viz ISO 2692). Tento dokument se nevztahuje na stanovení společné základny (viz ISO 5459) na základě prvků v poli prvků