NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5456-4 (013123)

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání.

NORMA vydána dne 1.11.2002

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 5456-4
: 013123
: 65878
: 1.11.2002
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5456-4 (013123):

Norma obsahuje způsoby zobrazení předmětů na technických výkresech metodou středového promítání (perspektivní zobrazení) jedno-, dvoj- a trojúběžníkového s řadou příkladů v příloze zejména z oblasti architektury.