NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 5456-3 (013123)

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání.

NORMA vydána dne 1.7.2000

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 5456-3
: 013123
: 59381
: 1.7.2000
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 5456-3 (013123):

Norma obsahuje přehled metod axonometrického promítání doporučených pro tvorbu technických výkresů ve všech oborech. V normě jsou definovány metody axonometrického promítání v izometrii, dimetrii a kosoúhlé axonometrii s popisem pravidel tvorby 3D obrazů a jejich kótování. V kosoúhlé axonometrii jsou uvedeny typy jako kavalírní axonometrie, kabinetní axonometrie, normální a zkrácená plánometrie