NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 527-5 (640604)

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2010

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 527-5
: 640604
: 84994
: 1.1.2010
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 527-5 (640604):

Tato část ISO 527 specifikuje zkušební podmínky pro stanovení tahových vlastností plastových kompozitů vyztužených jednosměrnými vlákny, na základě obecných principů uvedených v části 1. Uvedené metody se používají k vyhodnocování chování zkušebních těles při tahovém namáhání a pro stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti při namáhání v tahu a dalších tahových charakteristik ze závislosti napětí/poměrné prodloužení za daných podmínek. Metoda není vhodná pro vícesměrné materiály tvořené několika jednosměrnými vrstvami s různými úhly (viz ISO 527-4)