NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 463 (251801)

Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 463
: 251801
: 76540
: 1.9.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 463 (251801):

Norma obsahuje nejdůležitější konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů. V přílohách uvádí příklady diagramu chyb indikace, záznamového listu úchylkoměrů a způsob kalibrace metrologických charakteristik.