NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4543 (038143)

Kovové a jiné anorganické povlaky - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování.

NORMA vydána dne 1.10.1996

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4543
: 038143
: 20375
: 1.10.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 4543 (038143):

Norma obsahuje EN ISO 4543:1994. Poskytuje návod k metodám korozního zkoušení ochranných kovových, konverzních a jiných anorganických povlaků s dodatečnou ochranou nebo bez ní ve vyhřívaných nebo nevyhřívaných skladovacích prostorech ve všech mikroklimatech s regulací klimatických parametrů nebo bez ní. Vzorky a výrobky se mohou zkoušet jednotlivě nebo hromadně a s ochrannými obaly nebo bez nich. Normalizovány jsou: vzorky, provozní podmínky (korozní prostředí apod.), zkušební postup a protokol o zkoušce. Příloha obsahuje tabulku - Typy a číselné hodnoty činitelů charakterizujících podmínky skladování. Přesněji jsou stanoveny zejména typy, počet měření a vyjádření výsledků chemických, biologických a prašných znečištěnin vzduchu. ČSN EN ISO 4543 (03 8143) byla vydána v říjnu 1996