NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 439 (420510)

Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2011

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 439
: 420510
: 86854
: NEPLATNÁ
: 1.1.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN