NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4210-5 (309000)

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4210-5
: 309000
: 96076
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN