NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4210-4 (309000)

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4210-4
: 309000
: 96074
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN