NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4126-5 (134310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4126-5
: 134310
: 96346
: 1.11.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 4126-5 (134310):

Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily s řídicí jednotkou, bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Ve všech případech se funkce aktivuje médiem v jištěném systému. Norma platí pro pojistné ventily s řídicí jednotkou a s průtočným průměrem nejméně 4 mm, které se používají při otevíracích tlacích nejméně 0,1 bar (manometrický). Teplotní limit není stanoven. Jedná se o normu výrobku a nevztahuje se na aplikace pojistných ventilů s řídicí jednotkou