NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4064-5
: 257811
: 96105
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN