NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 4064-4
: 257811
: 96104
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN