NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3952-4 (013226)

Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4.

NORMA vydána dne 1.3.1999

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3952-4
: 013226
: 55333
: 1.3.1999
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3952-4 (013226):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3952-4:1997. Evropská norma EN ISO 3952-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-4:1984 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma je vydána ve čtyřech částech: Část 1: 1 - Pohyb členů mechanismů, 2 - Kinematické dvojice, 3 - Členy a spojení jejich částí, 4 - Pákové mechanismy a jejich členy. Část 2: 5 - Třecí a ozubené mechanismy, 6 - Vačkové mechanismy. Část 3: 7 - Maltézské a rohatkové mechanismy, 8 - Spojky a brzdy. Část 4: 9 - Různé převody (převodové mechanismy) a jejich příslušenství. Všechny čtyři části této normy stanovují grafické značky pro prvky kinematických diagramů výrobků průmyslových odvětví. V normě uvedené značky se používají pro diagramy na technických výkresech nebo pro ostatní dokumentaci. Norma obsahuje značky pro prvky kinematických schémat výrobků ve všech odvětvích průmyslu. Větší část normy tvoří tabulky s názvem, nákresem značky a s českými poznámkami, většinou bez definic. ČSN EN ISO 3952-4 (01 3226) byla vydána v březnu 1999. Nahradila společně s ČSN EN ISO 3952-1, ČSN EN ISO 3952-2 a ČSN EN ISO 3952-3 starší normu ČSN 01 3226 z 11.11.1982