NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3928 (420771)

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2006

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3928
: 420771
: 76166
: NEPLATNÁ
: 1.9.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN