NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3928 (420771)

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3928
: 420771
: 504076
: 1.1.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3928 (420771):

Tento dokument specifikuje - rozměry zápustky používané k výrobě zkušebních těles pro únavovou zkoušku lisováním a spékáním, spolu se stanovenými rozměry zkušebního tělesa získaného z této zápustky, a - rozměry zkušebních těles zhotovených ze spékaných a pěchovaných práškových materiálů. Tento dokument je aplikovatelný na všechny spékané kovy a slitiny, s výjimkou slinutých karbidů