NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3766 (013481)

Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu.

NORMA vydána dne 1.12.2004

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3766
: 013481
: 71662
: 1.12.2004
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3766 (013481):

Tato mezinárodní norma stanovuje způsob zobrazování a popisování výztuže do železového a předpjatého betonu ve výkresech stavebních konstrukcí. Zavádí též systém specifikace výztuže, zahrnující - způsob označování rozměrů, - systém kódů pro tvar vložek, - seznam vybraných tvarů, - kódovanou a grafickou specifikaci