NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3743-2 (011605)

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti.

NORMA vydána dne 1.4.2021

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3743-2
: 011605
: 512198
: 1.4.2021
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3743-2 (011605):

Tento dokument stanovuje poměrně jednoduchou technickou metodu určování hladin akustického výkonu malých přemístitelných zdrojů hluku. Metody stanovené v tomto dokumentu jsou vhodné pro měření všech typů hluku ve stanoveném frekvenčním rozsahu s výjimkou impulzního hluku, který obsahuje izolované skupiny impulzů akustické energie, které jsou pokryty ISO 3744 a ISO 3745. POZNÁMKA - Klasifikace různých typů hluku je uvedena v ISO 12001