NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3741 (011607)

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti.

NORMA vydána dne 1.3.2010

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3741
: 011607
: 85537
: NEPLATNÁ
: 1.3.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN