NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3691-6
: 268812
: 95281
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN