NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3690 (051105)

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku ve svarovém kovu obloukově svařované feritické oceli.

NORMA vydána dne 1.11.2002

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3690
: 051105
: 64798
: NEPLATNÁ
: 1.11.2002
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN