NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3581 (055100)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.

NORMA vydána dne 1.10.2012

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3581
: 055100
: 91265
: NEPLATNÁ
: 1.10.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN