NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3580 (055050)

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3580
: 055050
: 505139
: 1.6.2018
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3580 (055050):

Norma stanovuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod, pro ruční svařování elektrickým obloukem, feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovaných ocelí pro zvýšené teploty podle čistého svarového kovu v tepelně zpracovaném stavu