NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3506-2 (021007)

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice.

NORMA vydána dne 1.6.2010

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3506-2
: 021007
: 86082
: 1.6.2010
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3506-2 (021007):

Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných matic vyrobených z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdorných ocelí, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí 10 °C až 35 °C. Vlastnosti se při vyšších nebo nižších teplotách mění. Tato část ISO 3506 nedefinuje odolnost proti korozi nebo oxidaci ve zvláštním prostředí. Avšak některé informace o materiálech pro zvláštní prostředí jsou uvedeny v příloze D. Definice koroze a korozivzdornosti viz ISO 8044. Účelem této části ISO 3506 je klasifikace matic z korozivzdorných ocelí podle pevnostních tříd ocelí. Některé materiály lze použít při teplotách až -200 °C, některé při teplotách vzduchu až do +800 °C. Informace o vlivu teploty na mechanické vlastnosti jsou v příloze E. Korozní a oxidační charakteristiky a mechanické vlastnosti pro použití při zvýšených teplotách nebo teplotách pod 0 °C se musí dohodnout mezi uživatelem a výrobcem v každém jednotlivém případě. Příloha F ukazuje závislost rizika výskytu mezikrystalické koroze za zvýšených teplot na obsahu uhlíku