NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-6 (015018)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C.

NORMA vydána dne 1.7.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3452-6
: 015018
: 83824
: 1.7.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3452-6 (015018):

Tato evropská norma EN ISO 3452-6:2008 uvádí vlastnosti kapilárních prostředků, které mohou být ovlivněny nízkou teplotou a zabývá se postupem pro použití těchto prostředků při teplotách nižších než 10 °C. Upozorňuje na zvláštní požadavky, které souvisí s použitím a kapilárních prostředků při nízké teplotě a jejich zkoušením pomocí kontrolních měrek.