NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-5 (015018)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C.

NORMA vydána dne 1.7.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3452-5
: 015018
: 83823
: 1.7.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3452-5 (015018):

Tato evropská norma EN ISO 3452-5:2008 popisuje podrobné požadavky na zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C a metodiku pro kvalifikování vhodných zkušebních prostředků. Kapilární prostředky musí být kvalifikovány typovou zkouškou pro rozsah teplot zahrnující teplotu při zkoušení. Norma uvádí všeobecné vlastnosti kapilárních prostředků a kontrolní měrky pro jejích kvalifikaci.