NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-4 (015019)

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení.

NORMA vydána dne 1.6.1999

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3452-4
: 015019
: 55751
: 1.6.1999
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3452-4 (015019):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3452-4:1998. Evropská norma EN ISO 3452-4:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje charakteristiky vybavení používané pro kapilární zkoušení. Charakteristiky vybavení potřebné pro provedení kapilární zkoušky závisí na počtu prováděných zkoušek a na velikosti zkoušených kompomentů. Norma zahrnuje dva typy vybavení: a) vhodné vybavení pro techniky kapilárních zkoušek na přechodném pracovišti, b) pro stabilní pracoviště. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN ISO 3452-4 (01 5019) byla vydána v červnu 1999. Nahradila články 4, 9, 11 až 13, 15, 17, 20, 23, 31, 35 až 39 a 51 ČSN 01 5016 z 29.4.1986