NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-2 (015018)

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3452-2
: 015018
: 95478
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN