NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Obecné zásady.

NORMA vydána dne 1.12.2021

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3452-1
: 015018
: 513837
: 1.12.2021
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch materiálu, jenž má být zkoušen za použití bílého světla nebo UV-A (365 nm) záření. Používá se především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály jsou netečné vůči zkušebním prostředkům a nejsou nepřiměřeně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.). Tento dokument také obsahuje požadavky na procesní a kontrolní zkoušení, avšak není určen pro kritéria přípustnosti a neposkytuje ani informace týkající se vhodnosti jednotlivých zkušebních systémů pro konkrétní aplikace, ani požadavky na zkušební zařízení