NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3164 (277538)

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace.

NORMA vydána dne 1.5.2000

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3164
: 277538
: 58633
: NEPLATNÁ
: 1.5.2000
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN