NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 3071 (800066)

Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 3071
: 800066
: 76517
: NEPLATNÁ
: 1.9.2006
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN