NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 306 (640521)

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 306
: 640521
: 95491
: 1.6.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 306 (640521):

Tato mezinárodní norma specifikuje čtyři metody stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) termoplastů: - metoda A50 používající zatížení 10 N a rychlost zvyšování teploty 50 K/h; - metoda B50 používající zatížení 50 N a rychlost zvyšování teploty 50 K/h; - metoda A120 používající zatížení 10 N a rychlost zvyšování teploty 120 K/h; - metoda B120 používající zatížení 50 N a rychlost zvyšování teploty 120 K/h. Metody jsou vhodné pouze pro termoplasty. Uvedenými metodami se stanovuje teplota, při které začínají termoplasty rychle měknout